Ubezpieczenia środowiskowe pozwalają firmom spełnić wymogi prawa, chronić środowisko i minimalizować ryzyko finansowe związanym z zarządzaniem odpadami oraz transportem. Są to narzędzia, które wspierają odpowiedzialne podejście do działalności gospodarczej, dbając zarówno o zyski, jak i ochronę środowiska.

Jakie korzyści wynikają z takiego ubezpieczenia?

Zgodność z regulacjami i zabezpieczenie finansowe: Artykuł 48a Ustawy o Odpadach wymaga, aby podmioty gospodarujące odpadami zabezpieczyły roszczenia na przykład poprzez posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczenia środowiskowe stanowią skuteczny sposób na spełnienie tego obowiązku, umożliwiając firmom dostosowanie się do regulacji bez konieczności alokowania dużej ilości kapitału. Artykuł 125 Ustawy o Odpadach nakłada na podmioty gospodarujące odpadami obowiązek zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku. Ubezpieczenia środowiskowe są narzędziem, które umożliwiają spełnienie tego wymogu i utrzymanie zgodności z przepisami.

Gwarancja ochrony środowiska

Ubezpieczenia środowiskowe pomagają w zabezpieczeniu środowiska przed negatywnymi skutkami gospodarowania odpadami. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak wycieki czy szkody, polisa ta może pokryć koszty związane z naprawą i przywróceniem środowiska do stanu pierwotnego.

Ochrona w transporcie

Firmy transportowe często przewożą materiały i produkty, które mogą wpłynąć na środowisko w razie wypadku drogowego lub awarii. Ubezpieczenia środowiskowe dają możliwość uzyskania zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Zapewniają ochronę przewożonych towarów oraz środowiska naturalnego w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, co pozwala na minimalizację skutków.