O nas

Brokerzy Capitolium- Jesteśmy profesjonalistami specjalizującymi się w obszarze ubezpieczeń dla firm. Odgrywamy kluczową rolę w zapewnianiu klientom indywidualnych i spersonalizowanych rozwiązań. Podlegamy regulacjom KNF, co sprowadza się to tego, że jesteśmy ekspertami, którzy działają niezależnie od jakiegokolwiek konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że naszym głównym celem jest działanie w najszerzej pojętym interesie klienta.

My, jako brokerzy ubezpieczeniowi, wyróżniamy się tym, że nie przestrzegamy jednego standardowego wzorca dla wszystkich klientów. Zamiast tego, bacznie analizujemy unikalne potrzeby każdej firmy, z którą współpracujemy. To istotny krok, aby przygotować ofertę ubezpieczeniową, która najlepiej odpowiada na konkretne wymagania klienta.

Co nas różni od agentów ubezpieczeniowych?

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz firmy ubezpieczeniowej, z którą ma podpisaną umowę agencyjną. Rozmawiając z Tobą, będzie starał się jak najlepiej przedstawić wszystkie aspekty polisy ubezpieczeniowej towarzystwa, dla którego pracuje.
Broker ubezpieczeniowy działa w imieniu klienta i nie jest związany z żadną firmą ubezpieczeniową. Negocjujemy indywidualne warunki ubezpieczenia i wysokość składki.
Obowiązki agenta kończą się w momencie podpisania polisy ubezpieczeniowej. W ramach swoich obowiązków brokerzy zarządzają ubezpieczeniem i aktywnie uczestniczą w procesie likwidacji szkód.

Naszym celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa. Kiedy nadejdzie nieoczekiwana sytuacja, taka jak wypadek lub szkoda ubezpieczeniowa, stajemy się nieocenionym wsparciem.

Do naszych zadań należą:

  • Analiza rynku ubezpieczeniowego na zlecenie klienta:  Brokerzy przeprowadzają dogłębną analizę rynku ubezpieczeniowego zgodnie z konkretnymi potrzebami i preferencjami swoich klientów. Oznacza to badanie dostępnych opcji ubezpieczeniowych, porównywanie ofert różnych towarzystw, ocenę warunków i składek. To wszystko składa się na znalezienie najlepszego rozwiązania.
  • Tworzenie programu ubezpieczeniowego: Na podstawie wyników analizy rynku broker tworzy program ubezpieczeniowy, który spełnia unikalne potrzeby klienta. Program uwzględnia rodzaj ubezpieczenia, zakres ochrony, limity i preferencje klienta, co ma zapewnić kompleksową ochronę.
  • Negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków zakupu produktu ubezpieczeniowego: brokerzy działają jako negocjatorzy, negocjując z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w imieniu swoich klientów. Zadaniem brokera jest uzyskanie korzystnych warunków ubezpieczenia, takich jak atrakcyjne składki, rozszerzony zakres ochrony i specjalne warunki spełniające potrzeby klienta.
  • Bieżąca kontrola i obsługa zawartych przez klienta umów ubezpieczenia: Po zawarciu umów ubezpieczenia pamiętamy o naszych klientach. Regularnie monitorujemy i administrujemy te umowy, zapewniając, że są one aktualne i spełniają oczekiwania klienta. Ponadto, w przypadku zgłoszenia szkody, aktywnie wspieramy klienta, pomagając mu w procesie likwidacji szkód i uzyskaniu należnego odszkodowania.

Wszystkie te działania mają na celu kompleksową obsługę klientów i ochronę ich interesów na dynamicznie rozwijającym się rynku ubezpieczeniowym. Działamy jako partnerzy swoich klientów, ułatwiając im podejmowanie świadomych decyzji i zarządzanie ryzykiem.